FANDOM


Popular pages

These pages are gaining traction with your readers! Make sure they are up to your standards and have all the latest images and information.

Page Page views
Sahashi Minato 1,708
Sekirei 1,103
Miya Asama 716
Uzume 684
Homura 652
Main Page 621
Musubi 621
Kazehana 598
Karasuba 475
Akitsu 456
Tsukiumi 447
Minaka Hiroto 423
Matsu 418
Yume 382
Mikogami Hayato 380
Sahashi Takami 328
Kusano 314
Asama Takehito 307
Yukari Sahashi 286
Higa Izumi 274
Kuruse 260
Mutsu 226
Shiina 223
Benitsubasa 199
Yahan 196
Hikari 190
Hidaka Chiho 180
Natsuo Ichinomi 170
Sanada Nishi 163
Hibiki 162
Kochō 161
Seo Kaoru 159
Jinki 159
Kaho 156
Yashima 155
Kuno 154
Toyotama 143
Haihane 143
Sai 140
Yomi 139
Ashikabi 129
Disciplinary Squad 128
Mitsuha 127
Sekirei Plan 123
Mitsuki 117
Taki 113
Anime 112
Oriha 111
Izumo Inn 94
Amebane 89
Shi 87
Namiji 84
Hatae 81
Yosuga 80
Yūna 79
Ichiya 77
Chiyo 76
Saki 75
Nanami 74
Katsuragi 73
Himeko 72
Ikki 71
Natsu 62
Uzume/Image Gallery 62
Juusa 60
Kouten 59
Shigi Haruka 59
Kujika 58
Kaie 53
Nina 52
Shijime 52
Tanigawa Junichi 50
Midorino 46
Norito 45
Kakizaki 45
Kuzuri 45
Oshino 44
Kaiha 44
Takano Kouji 43
Kujou 43
Oosumi Orihiko 43
Tsukiumi/Image Gallery 40
MBI 40
Miyajima 39
Hari 39
Kazehana/Image Gallery 38
Manga 38
Narashino 38
Tama 37
Musubi/Image Gallery 37
Matsu/Image Gallery 37
Natsuka 36
Sekirei Crest 35
Niwa 34
Mimi 34
Himura Youichi 32
Totsuga No Tsurugi 32
Koya Reiji 32
Kamikura Island 29
Homura/Image Gallery 29
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.